IMF ประมาณการ GDP ต่อหัวที่ประมาณ 7,500 เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2565 และคาดว่ารายได้จะอยู่ที่ประมาณ 10,500 เหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2570 แม้ว่าความยากจนและการว่างงานจะลดลงในปี 2565 แต่รายได้ก็ลดลง และหนี้ครัวเรือนก็เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการรายจ่ายเนื่องจากค่าครองชีพสูงขึ้น . แผนการของทางการที่จะเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา…